Sinisen meren strategia  -taustaa.

 
 

Kirja vuodelta 2005 ”Sinisen meren strategia” on koko 2000-luvun merkittävimpiä liikkeenjohdollisia teoksia. Siinä käsitelty Sinisen meren strategia -konsepti pohjautuu professorien W. Chan Kim ja Renée Mauborgne tekemään tutkimukseen, jossa selvitettiin yli 150 yrityksen tekemiä strategisia siirtoja ja niiden taustoja yli sadan vuoden tarkastelujaksolla. Vuonna 2017 ilmestyi kirjan jatko-osa: ”Uusi sininen meri - rohkeus kasvaa”, jossa keskitytään toteutettuihin strategisiin siirtojen ja miten niissä onnistutaan. Konseptin perusideana on luoda yritykselle sininen meri, jossa kustannukset sekä asiakkaan kokema arvo ovat edullisessa tasapainotilassa eikä tärkein kilpailutekijä ole hinta.

Löytääkseen oman sinisen merensä yritysten tulisi kyseenalaistaa nykyinen toimintansa, joka pohjautuu toimialan kilpailukeinoihin ja tavoitteeseen olla paras samoilla kilpailutekijöillä kuin muut (= punainen meri). Sinisen meren oivaltaneen yrityksen toiminnassa on oleellista sen tarjonnan ainutlaatuisuus ja erottautuminen kilpailijoista. 

Sinisen meren strategia -konsepti sisältää joukon työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yritys voi kriittisesti tarkastella omaa nykyistä toimintaansa ja luoda itselleen oman sinisen meren tarjontansa – tai ainakin huomioida joitain elementtejä filosofiasta.

Industria Oy:n tapa luoda yrityksellesi oma sininen merensä perustuu Sinisen meren strategian työkaluihin ja yli 25 vuoden kokemukseemme yrityksen strategiatyöstä. Tutustu meihin tarkemmin sivuillamme www.industria.fi. Olemme konseptoineet eri käyttötarkoituksiin ja yrityksen tilanteisiin kolme helposti lähestyttävää kokonaisuutta:

·       Sininen Herätys™

·       Sininen Askel™

·       Sininen Sukellus™

Tutustu näihin kokonaisuuksiin sivuillamme ja mieti mikä olisi parhain tapa löytää yrityksellesi oma sininen merensä.

Allekirjoitus 2.PNG
 

Jari Valtonen
Toimitusjohtaja,
Senior Partner,
Industria

 
Sinisen meren strategian luomisessa on hyödynnetty ylläolevia pohdintoja.  

Sinisen meren strategian luomisessa on hyödynnetty ylläolevia pohdintoja.