Sinfonioita sinisen meren strategialla

Sinisen meren strategiaa voi soveltaa tavoitteiden saavuttamiseen millä tahansa toimialalla. Sinisen meren strategia kehottaa tarkastelemaan kilpailutilannetta ja omaa asemointia myös oman toimialan rajojen ulkopuolella. Sen sijaan, että pyritään palvelemaan paremmin olemassa olevaa asiakasryhmää oman toimialan tuottein ja palveluin, määritellään kohderyhmä uudelleen ja ratkaistaan sen ongelmia tarjoamalla toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia. Trendeihin mukautumisen sijasta sinisen meren strategiaa hyödyntävä toimija osallistuu trendien luomiseen. Tässä blogissa pureudumme case-tapauksemme avulla siihen, kuinka Sinisen meren strategia auttaa löytämään uusia, huomaamatta jääneitä kohderyhmiä.

Read More
Jari Valtonen
Kipupisteistä löytyy kilpailuetu

Tiedätkö mitkä ovat sinun alallasi asiakkaiden tärkeimmät kipupisteet? Sellaiset ärsyttävät, tiedostetut tai tiedostamattomat esteet, joiden kanssa asiakkaan on vain pakko tulla toimeen tai joiden vuoksi asiakas etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Näiden kipupisteiden tunnistamisessa piilee mahdollisuus kehittää omaa palvelua ja löytää yllättäväkin kilpailuetu. Kipupisteiden tunnistaminen vaatii oman palvelun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta asiakaspolun eri vaiheissa. Yritys keskittyy helposti tuotteen tai palvelun käyttökokemukseen nimenomaan käytön aikana, mutta asiakkaan näkökulmasta merkityksellinen kipupiste saattaakin piillä vaikkapa toimituksessa tai siinä vaiheessa, kun asiakas on hankkiutumassa eroon tuotteesta.

Read More
Jari Valtonen
Varaa 6.9. kalenteriisi ja tule Tampereen Kauppakamarin valmennukseen Sinisen meren strategiasta

Varaa kalenteriisi 6.9. ja tule Tampereen kauppakamarin valmennukseen: Käytännönläheistä strategiatyötä sinisen meren strategian työkaluilla

Erottaudu kilpailijoistasi – mieti tarjontaasi sinisen meren strategian avulla

Yrityksen kilpailijoista erottuva tuote- ja palvelutarjonta ovat keskeisiä menestystekijöitä jokaisella toimialalla. Valitettavan usein yritykset kilpailevat rajoitetun markkinan asiakkaista lähes identtisellä tarjonnalla, jolloin vain hinta jää todelliseksi mahdollisuudeksi saada asiakkaita.

Kansainvälisestikin merkittävän Sinisen meren strategian avulla yritykset ovat löytäneet strategialaadintaan uutta potkua, jonka ansiosta yrityksen tarjontaa ja toimintatapaa on muutettu radikaalisti, samalla kuitenkin laajentaen asiakaskenttää ja pitäen kustannukset kurissa. Sinisen meren strategian keskeisiin elementteihin kuuluvan strategiakanvas-työkalun yksinkertaisuus ja visuaalisuus helpottaa merkittävästi strategialaadinnan tyypillisessä kompastuskivessä – jalkautuksessa. Sen avulla myös asiakkaille viestitetään tehokkaasti yrityksen osaamisesta ja tarjonnasta.

Read More
Jari Valtonen
Sharen Murnaghan #myyntikapina -seminaarissa: "unlearn, learn, challenge"! Haasta toimialasi ja #erottaudukilpailijoista hyödyntämällä Sinisen meren strategian työkaluja www.sinisenmerenstrategia.fi.

Sharen Murnaghan ja #myyntikapina -seminaarin satoa: “unlearn, learn, challenge”. Mitä jo miettisit omia ja yrityksesi toimintatapoja Sinisen meren strategian avulla: www.sinisenmerenstrategia.fi? Muutoksilla varmistat kilpailukykysi, joten #erottaudukilpailijoista! "#sinisenmerenstrategia.

Read More
Jari Valtonen
Mitä uusia avauksia olette saaneet aikaan strategiatyössänne?

Toistuuko teidänkin yrityksessänne rutiininomainen strategiakierros, jonka tuloksena tiukkojen pohdintojen jälkeen jatketaan toimintaa kuten aina ennenkin? Joillakin yrityksillä liikkumavara luoda uutta ja toimia eri tavoin voi olla  rajoitettua, mutta valtaosalla yrityksiä mahdollisuudet löytää uusi polku liiketoiminnalle on olemassa, kunhan  asioita tarkastellaan riittävän laajasti! Tarkastelua helpottaa uusi tapa laatia strategiaa: Sinisen meren strategian työkalut, jotka helpottavat uuden luomista ja tähtäävät uusiin asiakasryhmiin. Ja vielä kustannukset huomioiden! Tutustu miten saatte uutta buustia strategiatyöllenne : www.sinisenmerenstrategia.fi ja #erottaudukilpailijoista.  Voit jättää kaukaiseksi haaveeksi muuttaa kerralla koko yrityksesi toimintaa, joten poimi rusinat pullasta ja ota käyttöön vain ne Sinisen meren strategian  opit, jotka sopivat tähän hetkeen. Tee se heti, sillä kilpailijasi saattaa olla jo askeleen edelläsi

Read More
Miten Anne Kukkohovin Supermood Oy löysi oman sinisen merensä?

Kosmetiikkabrandistaan tunnettu Supermood Oy on löytämässä oman polkunsa kansainvälisesti kovilla markkinoilla kilpailijoista erottuvalla tarjonnallaan. Yhtenä työkaluna matkalla menestykseen on ollut #sinisenmerenstrategia ja sen tarjoamat työkalut. Tutustu Supermoodin tarinaan ja tuotteisiin ja tee kuten Anne Kukkohovi ja #erottaudukilpailijoista ! www.sinisenmerenstrategia.fi

Read More
Jari Valtonen
Erotu kilpailijoistasi. Luo jotain uutta - tavalla, jota et ennen ole tehnyt!

Pitääkö strategian laadinnan olla kaavoihin kangistunutta kalvosulkeista? Onko yrityksesi strategiatyö johdon pakkopullaa, jossa viestikapula putoaa jo ensimmäisessä vaihdossa? Sinisen Meren Strategian työkaluilla uudistat strategialaadintanne ja kyseenalaistat toimialanne pelisäännöt. Käännä yrityksesi kehittämisessä uusi lehti ja tutustu sivuillamme www.sinisenmerenstrategia.fi esiteltyihin konsepteihimme:

·         Sininen Herätys™

·         Sininen Askel™

·         Sininen Sukellus™

Read More